Co Vám můžeme nabídnout?

Naše služby

Máte nemovitost a nemáte čas se o ni starat?

Služby majitelům nemovitostí

Zabezpečíme spolehlivý a bezproblémový chod jakékoliv nemovitosti v Brně a okolí! Zajišťujeme komplexní správu a údržbu nemovitostí od odborného ekonomického či právního servisu přes pravidelné revize až po veškeré úklidové služby či vyklízecí práce.

Svěřte správu nemovitostí a budov do rukou zkušených odborníků. Díky naší dlouholeté praxi vám při správě nemovitostí a budov v Brně a okolí zajistíme také související služby jako účetní či daňový, stejně jako havarijní servis.

Majitelům nemovitostí můžeme nabídnout

 • Vedení evidence spojené se správou a provozem domu, vedení evidence technického vybavení domu, nájemních jednotek a vedení účetnictví spojeného s provozem a správou domu
 • Zajišťujeme všechny služby spojené s provozem domů tj. např. úklid domu a kolem něho včetně údržby zeleně, odvoz PDO, kominické služby, deratizaci, dezinfekci, opravy, údržbu, provoz osvětlení spol. prostor, zvonků, elektr. vrátného a domácích telefonů, dodávku tepla a teplé užitkové vody, dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, dodávku elektrického proudu, plynu. opravy, údržbu, provoz a revize výtahů, STA, hromosvodů, rozvodů elektrické energie a plynu v domě
 • Obsluha, provoz, opravy a údržba domovního tepelného zdroje
 • Pojištění domu a jednání s pojišťovnou v případě likvidace pojistné události
 • Stanovení, výpočet a platba daně z nemovitostí a zastupování vlastníka před Finančním úřadem
 • Havarijní opravy a opravy poruch bránící řádnému provozu domu a nájemních jednotek
 • Kompletní servis při opravách, rekonstrukcích a půdních nadstavbách, tj. zpracování projektové dokumentace, stanoviska dotčených orgánů a organizací, podklady pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, dozorování staveb, věcnou kontrolu prováděné práce a věcnou i formální kontrolu faktur a zajištění přejímacího řízení včetně podkladů pro kolaudaci
 • Výběrové řízení pro zajištění větších oprav či rekonstrukcí domů a bytů podle dohody s majiteli domů
 • Jednoduché i podvojné účetnictví spravovaných domů, vyhotovování podkladů pro přiznání daně z příjmu majitelů domů

Jednání s nájemníky

 • Vyhledáváme nové nájemce bytů a nebytových prostor na základě konzultace s vlastníkem domu
 • Uzavíráme nájemní smlouvy s nájemci bytů a nebytových prostor, zahrad, pozemků apod. na základě souhlasu vlastníka domu jsou
 • Přebírání a předávání volných bytů a nebytových prostor novým nájemcům
 • Výběr, evidence a vymáhání nájemného, zastupování vlastníka domu při jednáních s nájemci bytů a nebytových prostor i s příslušnými úřady a institucemi. Nájemné je vybíráno prostřednictvím inkasního střediska pošt – inkasem, složenkami či převodem z účtu
 • Vymáhání dlužného nájemného a úhrady nákladů za poskytované služby a zpracovávání podkladů pro soudní jednání, tj. jednání s nájemníky, sepisování dohod o uznání dluhu a pod.
 • Vyúčtování zálohovaných plateb (dodávka tepla a teplé vody, vodné-stočné, služby spojené s provozem domu) podle platných zákonů a vyhlášek
 • Právní zastoupení před soudy, KÚ, FÚ či správními orgány podle pokynů majitelů domů
 • Zajišťujeme veškeré potřebné doklady včetně znaleckého posudku, sepsání smluv až po jejich vklad do katastru u příslušného katastrálního úřadu při prodeji nemovitosti či jiné změně vlastnických vztahů
Zaujali jsme Vás?

Pokud máte zájem o naše služby, nebo se nás jen chcete na něco zeptat, ozvěte se nám.